Termin sledećeg treninga

Termin sledećeg treninga za sada zasigurno je sreda 20i30h za početnu grupu i 21i15h za naprednu grupu. Obaveštenje o održavanju treninga pre ovog termina, biće najkasnije do ponedeljka u 12h.