Softver za organizaciju turnira

Softver za vođenje turnira

Softver za vođenje turnira

U Badminton klubu “Pančevo” veoma smo ponosni na kompjuterski softver za vođenje turnira koji smo razvili u poslednjih 6 meseci.

Softver je namenjen za vođenje turnira po grupnim fazama takmičenja. Može da podrži do 5 igrača u grupi sa po 10 grupa na turniru. Ukoliko je potrebno, može poslužiti i za veći broj grupa i igrača.

Softver sam slaže raspored odigravanja mečeva u grupi kao i redosled odigravanja do 100 mečeva u odnosu na sve grupe na turniru. Redosled mečeva se može bez problema odštampati i podeliti učesnicima.

Uz pomoć softvera, lako se dobijaju podaci o broju pobeda svakog igrača u grupi, takođe postoji funkcija automatskog izračunavanja bod količnika što dosta olakšava rangiranje igrača.

Print screen softvera

Print screen softvera

Softver je testiran na poslednja tri Čoko turnira i za sada se pokazao kao alat koji jako mnogo olakšava vođenje turnira. Jednostavan je za upotrebu, pregledan je i nije potrebna ozbiljnija obuka kako bi se koristio.

Softver se može koristiti i za takmičenja u drugim sportovima poput stonog tenisa, bilijara, stonog fudbala, pikada i slično.

Zainteresovani za korišćenje softvera mogu nas kontaktirati na email : ivanbkovacevic@gmail.com za više informacija.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s